Op de beeldende vormgeving van de door Leny de Vos vervaardigde     kunstwerken, op het internet getoonde afbeeldingen, rust auteursbeeldrecht.

Voor het overnemen, verspreiden en/ of gebruik van de getoonde kunstwerken, op welke wijze dan ook, dient vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van Leny de Vos cq rechthebbende.

 

Voor een verzoek kunt u contact opnemen via deze site.